Bizimle Gülümseyin!

2001 yılında Dt. Duygu Çimli Karaosmanoğlu ve Dt. Elif Özcan Dulundu tarafından kurulan Creadenta estetik bakış açısını koruyarak her türlü diş hekimliği uygulamasının konularında uzman hekimler tarafından uygulandığı multidisipliner bir kliniktir.

Uzman Hekimlerimiz

Dt. Elif Özcan Dulundu

DİŞ HEKİMİ

1986 İzmit lisesi, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

1992 – 2001 yılları arasında Dr. Galip Gürel ile Dentis diş kliniğinde çalıştı.

2001 yılında Creadenta diş kliniğini ortağıyla birlikte kurdu. Günümüze değin bu klinikte hem yönetici hem diş hekimi olarak çalışmaktadır.

30 yıldan fazladır estetik diş hekimliği ve özellikle porselen laminalar üzerine çalışmalarını sürdürmekte,2003 yılından bu güne de Porselen Laminalar konusunda seminer ve hands on kurslar vermektedir.

Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) genel sekreteri ve Dental Klinik İşletmecileri Derneği ( DEKİD) yönetim kurulu üyesidir.

Protez, estetik ve dijital diş hekimliği konusunda Siena Üniversitesinden Master derecesini almıştır.

Trigemy online eğitim platformu eğitimcilerindendir.

Uluslararası dergilerde yayınlanmış 2 makalesi bulunmaktadır:

1. Duygu Karaosmanoglu 1, Halenur Bilir 2, Elif Dulundu1, Mutlu Özcan 3. Interdental papilla recession and diastema closure using a ceramic laminate veneer bonded onto prepared lithium disilicate ceramic surface as an alternative to replacement: A technical report.Italian Journal of Dental Medicine vol. 4/2-2019

2. Elif Dulundu1, Halenur Bilir2, Duygu Karaosmanoglu1, Mutlu Özcan3 Repair Protocol of Porcelain Laminate Veneers Through Reattachment of the Fractured Ceramic Piece: A Technical Report Braz Dent Sci 2020 Jul/Sep;23(3)

Dt. Duygu Karaosmanoğlu

DİŞ HEKİMİ

1994 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

1994-95 yıllarında İnternational Hospital Diş Kliniğinde, 1995-2000 yılları arasında Dentis Ağız Ve Diş Sağlığı Kliniğinde Dr. Galip Gürel ile birlikte çalıştı.

2001 yılında Creadenta diş kliniğini ortağı Elif Özcan ile birlikte kurdu. Günümüze değin bu klinikte hem yönetici hem diş hekimi olarak çalışmaktadır

1994 yılından beri estetik diş hekimliği ve özellikle porselen laminalar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) yönetim kurulu üyesi, Dental Klinik İşletmecileri Derneği ( DEKİD) aktif üyesidir.

2003 yılından bu güne Porselen Laminalar konusunda seminer ve hands on kurslar vermektedir.

Protez, estetik ve dijital diş hekimliği konusunda Siena Üniversitesinden Master derecesini almıştır.

Trigemy online eğitim platformu eğitimcilerindendir.

Uluslararası dergilerde yayınlanmış 2 makalesi bulunmaktadır:
1. Duygu Karaosmanoglu1, Halenur Bilir 2, Elif Dulundu 1, Mutlu Özcan 3 . Interdental papilla recession and diastema closure using a ceramic laminate veneer bonded onto prepared lithium disilicate ceramic surface as an alternative to replacement: A technical report . Italian Journal of Dental Medicine vol. 4/2-2019

2. Elif Dulundu 1, Halenur Bilir 2, Duygu Karaosmanoglu1, Mutlu Özcan 3 Repair Protocol of Porcelain Laminate Veneers Through Reattachment of the Fractured Ceramic Piece: A Technical Report Braz Dent Sci 2020 Jul/Sep;23(3)

Dr. Oğuzhan Özdemir

İMPLANTOLOJİ UZMANI

1995 yılında İstanbul Üniversitesi diş hekimliği fakültesinden mezun oldu

1996-2002 yılları arasında İstanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi Oral implantoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı

2010 yılından itibaren Creadenta’da cerrahi ve implantoloji uzmanı olarak görev almaktadır.

Dr. Türkan Subaşıoğlu

PERİODONTOLOJİ UZMANI

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

1997-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları ve Tedavisi) Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı.

2010 yılından bu yana Creadenta’da Periodontoloji uzmanı olarak görev almaktadır.

Ayşe Akay

ORTODONTİ UZMANI

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu ve 2002 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora programını tamamlayarak Ortodonti Uzmanı unvanını aldı.

2010-2012 yılları arasında 2 yıllık ‘Roth Williams Fonksiyonel Oklüzyon ve Ortodonti’ eğitimini tamamladı. 2011 yılında Invisalign Sertifikasını aldı.

Özel bir klinikte çalışan Dr. Dt. Gürel, sabit Ortodontik Tedavi Teknikleri ve Invisalign Tedavileri üzerine odaklanmıştır. Dr. Gürel, Türk Ortodonti Derneği (TOD) ve Türk Hizalama Derneği üyesidir.

image0

Dr. Zeynep Mumcu

Protez Uzmanı

Dr. Mumcu, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı üniversitede Protetik Diş Tedavisi alanında doktora programına başladı. Uzmanlık alanları arasında hareketli bölümlü ve tam protezler, implant destekli protezler ile çene eklemi bozukluklarının, özellikle de dişlerin sıkılması ve gıcırdatılmasıyla karakterize bruksizmin teşhis ve tedavisi yer almaktadır. Türk Protez ve İmplantoloji Derneği’nin (TPID) aktif üyesidir.

Science Citation Index Expanded (SCIE) uluslararası dergilerinde yayınlanmış iki makalesi bulunmaktadır:

Şakar O, Aren G, Mumcu Z, Ünalan F, Aksakallı N, Tolgay CG. Ehlers-Danlos sendromlu ailesel gigantiform sementoma: 2 olgu sunumu. J Adv Protez Dişi. 2015;7(2):178-182.

Sakar O, Matur Z, Mumcu Z, Sesen P, Oge E. Kısmen dişsiz, oromandibular distonili bir hastanın multidisipliner yönetimi: Klinik bir rapor. J Protez Dent. 2018;120(2):173-176.

Dt. Merve Cansızoğlu

PROSTODONTİ UZMANI

Üsküdar Anadolu Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı.

Mesleki uygulamalarında hareketli protezler, implant destekli hareketli/sabit protezler, temporomandibular rahatsızlıklar ve bruksizm (diş sıkma) tedavisinde splint ve botulinum toksin uygulamalarına yoğunlaşmaktadır.

Dt. Murat Aktekin

DİŞ HEKİMİ

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2014 yılından bu yana aktif olarak Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) üyesidir.

Protez, estetik ve dijital diş hekimliği konusunda Siena Üniversitesinden Master derecesini almıştır.

Creadenta’da Diş Hekimi olarak çalışmaktadır. Özellikle implant üstü protezler üzerine yoğunlaşmıştır.

Dt. Simge Gönezer

DİŞ HEKİMİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

Öğrenciliğinin son yılında Creadenta bünyesinde gözlem yaptı.

2018’den beri Genç Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği(GençEdad) aktif üyeliğine devam etmektedir.

2020 yılından itibaren Creadenta’da Diş Hekimi olarak görev yapmaktadır.

Ekibimiz

Sibel Aydoğan

BAŞ ASİSTAN - KLİNİK YÖNETİCİSİ

Sivas Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2002’den bu yana Creadenta’da Baş Asistan – Klinik Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Çiğdem Ay

KLİNİK YÖNETİCİSİ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. 2004’den bu yana Creadenta’da Ofis Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Gamze Çubuk

BANKO GÖREVLİSİ

Avrupa Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği bölümünden mezun oldu.
Mart 2022 tarihinde ekibimize banko görevlisi olarak katıldı.

Serap Geçgin

ASİSTAN

İstanbul Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun oldu.
2019 yılından bu yana Creadenta’da Dental Asistan olarak görev yapmaktadır.

Fatima Turul

ASİSTAN

Küçükköy Kız Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle Creadenta’da dental asistan olarak çalışmaktadır.

Ceyda Demircan

ASİSTAN

Beykent Üniversitesi elektronörofizyoloji bölümünden mezun oldu. 2022 yılı Ekim ayı itibariyle Creadenta da dental asistan olarak çalışmaktadır.

Nazlı Karakaş

ASİSTAN

Üsküdar Üniversitesi diyaliz bölümünden mezun oldu. 2022 yılı Ekim ayı itibariyle Creadentada dental asistan olarak çalışmaktadır.

Fatma Hırca

KLİNİK GÖREVLİSİ

2016’dan bu yana Klinik Görevlisi olarak Creadenta’da görev yapmaktadır.

Ayşe Akay

ORTHODONTY SPECIALIST

She graduated from Istanbul University, Faculty of Dentistry in 1992 and completed her PHD program in Marmara University Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics in 2002 and got the title of Specialist in Orthidontics.

She accomplished 2 years training of ‘Roth Williams Functional Occlusion and Orthodontics’ between 2010-2012. She got the Invisalign Certificate in 2011.

As she works at a private clinic, Dr. Dt. Gurel is focused on fixed Orthodontic Treatment Techniques and on Invisalign Treatments. Dr. Gurel is a member of the Turkish Orthodontic Society (TOD) and the Turkish Aligner Society.